Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 1.ORDREBEKRÆFTELSE

Ved indgivelsen af ordren er den bindende. En endelig aftale om salg og levering af varer har er indgået, når JYDSK STOFLAGER sender en skriftlig bekræftelse af ordren, eller, hvis et sådant dokument ikke sendes,

når Jydsk Stoflager sender varerne eller den første rate af varerne.

Hvis der opstår uforudsete vanskeligheder, eller hvis

utilfredsstillende kreditoplysninger om kunden indhentes efter ordren er accepteret, er Jydsk Stoflager berettiget til at annullere den bekræftede ordre eller kræve levering af en tilstrækkelig bankgaranti. Kunden kan kun annullerer den bekræftede ordre ved skriftlig accept fra Jydsk Stoflager.

  2.VAREN

Produktet vil have det mønster og farve, der er angivet i ordrebekræftelsen eller som aftalt. Jydsk Stoflager er ikke ansvarlig for mindre kommercielle, acceptabel

fejl / variationer i den leverede mængde, produktspecifikation, farve eller andre designfunktioner, og ingen mindre variation i produktet giver kunden ret til at afvise varerne. Hvis kunden godkender en prøve leveret af Jydsk Stoflager, har kunden ikke  krav på at  afvise den leverede varer, i relation til dette. Det er kundens pligt at godkende varerne og teste at produktet lever op til den forventede formål det valgte produkt tiltænkes.

 3.LEVERINGSBETINGELSER

Varerne leveres i overensstemmelse med Jydsk Stoflagers leveringsbetingelser ,medmindre andet specifikt er aftalt og angivet i ordrebekræftelsen. Jydsk Stoflager kan, afhængigt af den givne omstændighed, hjælpe med at arrangere afsendelse af de bestilte varer, hvis dette er skriftligt aftalt og acceptere af Jydsk Stoflager.

  4.LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

Når ordrebekrætelsen sendes vil leveringstiden vil blive angivet. Jydsk Stoflager vil gøre alt, indenfor rimelighedens grænser, for at levere varerne inden for de leveringsdatoer, vi citerer. Der kan dog opstå lejlighedsvise forsinkelser, og derfor er leveringstiden kun et estimat og er dermed ikke garanti for at varen når frem den fremsagte dato. Hvis levering ikke er opfyldt inden for fjorten (14) dage fra den anførte leveringsdato, kan leveringen kun betragtes som forsinket, hvis kunden har indgivet en skriftlig påmindelse indenfor 7 dage fra Jydsk Stoflagers skriftlige påmindelse. I tilfælde af force majeure, jf. nedenstående bestemmelser, bliver leveringen kan udsat, indtil hindringerne ophører og almindelig handel og transport igen bliver muligt.

  5.MANGLENDE BETALING

Jydsk stoflager forbeholder sig ejerskabet af de leverede varer, indtil den fulde betaling, betales af kunde. Alle omkostninger, der afholdes i forbindelse med håndhævelse af inddrivelsen, betales af kunden.

  6.PRISER

Priserne vises på ordrebekræftelsen eller fakturaen og er eksklusive moms. Kunden kan frit fastsætte hans/hendes videresalgspriser.

  7.BETALING

Medmindre andet er aftalt skriftligt, vil betaling fra kunden til Jydsk Stoflager skal betalingen ske i henhold til den relevante faktura. En standardrente på 2% pr. måned debiteres efter forfaldsdagen, i tilfælde af manglende betaling. Jydsk Stoflager udskyder muligvis leveringen af en ordrer eller annullere ordren, ved skriftlig meddelelse, og uden at pådrage sig noget ansvar for dette, hvis kunden er bagud med betalingen for tidligere leverede sendinger. Et hvilket som helst økonomisk tab, inklusiv økonomisk tabt fortjeneste, Jydsk Stoflager pådrager sig som følge heraf, skal kompenseres af kunden.

  8.KLAGER OM IKKE-OVERENSSTEMMELSER OG LØSNINGER

Når kunden modtager varerne, skal kunden omgående inspicerer dem og informere Jydsk Stoflager om fejl og mangler på skrift. Den skriftlige klage må ikke modtages senere end 5 dage efter leveringen eller – hvis forsinket – forventet ankomst af varerne. I tilfælde af ikke synlig fejl eller skade, skal den skriftlige klage være modtaget senest 5 dage fra fejlen kunne være opstået, og ikke senere end én måned efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller hvis kun en del af varen er skadet, vil ordren kun blive annulleret for denne del. Enhver klage skal være specifik, dokumenteres og indeholde en præcis specifikation af skaden. Der vil ikke blive accepteret returvarer uden forudgående skriftlig accept fra Jydsk Stoflager. Der vil ikke blive accepteret klager hvor varen er blevet klippet i eller på anden vis taget i brug.

  9.RET TIL ANNULLERING

Hvis Jydsk Stoflager ikke er i stand til at levere nogen af ​​de bestilte varer af god grund, der går ud over Jydsk Stoflagers kontrol, der inkluderer men ikke er begrænset til den situation, hvor varerne ikke kan være fås fra vores leverandører eller leve op til den forventede leveringsdato, har Jydsk Stoflager hjemmel til at annullere ordren. Kunden kan ikke annullere ordren uden gensidig samtykke.

  10. RETUNERING AF VARER

a. Jydsk Stoflager dækker kun returneringen af varer hvis der er indgivet en klage om skade på varen indenfor 8 dage og denne er godtaget af Jydsk Stoflager.

b. Er der ikke tale om en skadet eller på anden måde defekt vare, er der ikke en gældende fortrydelsesret og varen kan derfor ikke returneres, med mindre andet er aftalt i det forestående tilfælde.

  11.PRODUKTANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Jydsk Stoflager vil være ansvarlige for skader og skader der fremkommer af Jydsk Stoflagers håndtering af varen. Uanset ovenstående er Jydsk Stoflager ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab af virksomhedens tab, tabt økonomisk fortjeneste, skade af goodwill, eller andet følgeskab, inklusiv tredjepartens tab.

  12 .BRUG AF VARERBILLEDER

Varebilleder, som tilhører virksomheden, må kun anvendes af kunden til markedsføring og salg af stoffet, når stoffet er bestilt og betalt. Kunden må ikke videresælge eller videregive varebillederne til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden.

 • Det er altså ikke tilladt at anvende Jydsk Stoflagers produktbilleder til formål som forudbestilling eller markedsføring af vores produkter, medmindre der er indgået en bindende ordre via vores webshop.
 • Enhver uautoriseret brug af vores produktbilleder, herunder men ikke begrænset til opslag på sociale medier, blogs eller andre online platforme, uden en bekræftet og bindende ordre fra vores webshop, vil blive betragtet som en overtrædelse af disse betingelser og kan medføre retslige konsekvenser.

Vi opfordrer vores kunder til at handle i overensstemmelse med disse betingelser for at opretholde en fair og etisk handelspraksis.

  13 .SALG AF VORES VARER

Vi opfordrer vores forhandlere til at følge vores vejledende udsalgspriser på vores stof, da dette vil hjælpe med at sikre en ensartet prissætning af vores produkter på tværs af forskellige forhandlere og dermed skabe en mere stabil markedspris for vores produkter. Vi anbefaler, at forhandlere tager hensyn til vores vejledende udsalgspriser ved fastsættelse af priserne på deres egne produkter, men det er op til den enkelte forhandler at bestemme deres eget prisniveau.

0
  0
  Dine varer
  Kurven er tomTilbage til shoppen
   Calculate Shipping