Villkor

Villkor

1. ORDER BEKRÄFTELSE

När beställningen är inlämnad är den bindande. En slutlig överenskommelse om försäljning och leverans av varor har ingåtts när JYDSK STOFLAGER skickar en skriftlig bekräftelse på ordern eller, om ett sådant dokument inte skickas,

När Jydsk Stoflager skickar varorna eller den första delen av varorna.

Vid oförutsedda svårigheter eller om

Otillfredsställande kreditupplysning om kunden erhålls efter beställningen accepteras, jydsk Fabric Stock har rätt att annullera den bekräftade ordern eller kräva att en tillräcklig bankgaranti. Kunden kan bara annullera den bekräftade ordern genom skriftligt medgivande från Jydsk Stoflager.

2. varorna

Produkten kommer att ha mönstret och färgen som anges i orderbekräftelsen eller enligt överenskommelse. Jydsk Stoflager är inte ansvarig för mindre kommersiella, acceptabla

Fel/variationer i levererad kvantitet, produktspecifikation, färg eller andra konstruktionsdetaljer, och ingen mindre variation i produkten ger kunden rätt att avvisa varorna. Om Kunden godkänner ett prov levererat av Jydsk Stoflager, har kunden inte rätt att avvisa de levererade varorna i samband med detta. Det är kundens plikt att godkänna varorna och testa att produkten uppfyller det förväntade syftet med den valda produkten.

3. leveransvillkor

Varorna levereras i enlighet med villkoren för leverans av jydsk tyger, om inte annat uttryckligen överenskommits och specificeras i orderbekräftelsen. Jydsk Stoflager kan, beroende på den omständighet som ges, hjälpa till att ordna avsändandet av beställda varor, om detta är överenskommet skriftligen och accepteras av jydsk tyg lager.

4. LEVERANSTID OCH FÖRSENING

När orderbekräftelsen skickas kommer leveranstiden att anges. Jydsk Stoflager kommer att göra allt inom rimliga gränser för att leverera varorna inom de leveransdatum vi citerar. Tillfälliga förseningar kan dock inträffa, vilket är anledningen till att leveranstiden endast är en uppskattning och därför inte är en garanti för att produkten når det datum som har producerats. Om leveransen inte uppfylls inom fjorton (14) dagar från angivet leveransdatum, kan leveransen endast anses vara försenad om kunden har lämnat in en skriftlig påminnelse inom 7 dagar från den skriftliga påminnelsen om Jydsk Stoflager. I fall av force majeure i enlighet med Följande bestämmelser, kan leveransen skjutas upp tills hindren upphör och regelbunden handel och transport är återigen möjligt.

5. UTEBLIVEN BETALNING

Jydsk Stoflager förbehåller sig ägandet av de levererade varorna tills full betalning betalas av kunden. Alla kostnader som uppkommer i samband med verkställighet av indrivning betalas av kunden.

6. PRISER

Priserna visas på orderbekräftelsen eller fakturan och är exklusive moms. Kunden kan fritt fastställa sina återförsäljningspriser.

7. BETALNING

Om inte annat avtalats skriftligen, kommer betalning från kunden till jydsk Drug Store måste göras i enlighet med den relevanta fakturan. En standard ränta på 2 per månad debiteras efter förfallodagen, i händelse av utebliven betalning. Jydsk Stoflager kan senarelägga leverans av beställningar eller annullera beställningen, genom skriftligt meddelande, och utan att ådrar sig något ansvar för detta, om kunden är bakom betalningen för tidigare levererade sändningar. Någon ekonomisk förlust, inklusive ekonomiskt förlorad vinst, att Jydsk Stoflager ådra sig som ett resultat, måste kompenseras av kunden.

8. KLAGOMÅL OM BRISTANDE EFTERLEVNAD OCH LÖSNINGAR

När kunden får varorna, måste kunden omedelbart inspektera dem och informera Jydsk Stoflager av defekter och defekter skriftligen. Det skriftliga klagomålet ska inte tas emot senare än 5 dagar efter leverans eller, om försenad, förväntad ankomst av varorna. I händelse av fel eller skada som inte är synlig måste det skriftliga klagomålet tas emot inom 5 dagar från det att felet kunde ha uppstått och inte senare än en månad efter leveransdagen. Om någon del av beställningen inte levereras eller om endast en del av varan är skadad, kommer beställningen endast att annulleras för denna del. Alla klagomål måste vara specifika, dokumenterade och innehålla en exakt specifikation av skadan. Returnerade varor kommer inte att accepteras utan föregående skriftligt medgivande från Jydsk Stoflager. Inga reklamationer kommer att accepteras om föremålet har styckats eller använts på annat sätt.

9. RÄTT ATT AVBOKA

Om jydsk tyg lager inte kan leverera någon av de beställda varorna av goda skäl som går utöver kontroll av Jydsk Stoflager, vilket inkluderar men är inte begränsat till den situation där varorna inte kan vara tillgängliga från våra leverantörer eller leva upp till förvänta Leveransdatum har jydsk rätt att annullera beställningen. Kunden kan inte annullera beställningen utan ömsesidigt medgivande.

10. RETUNNING AV VAROR

A. Jydsk Stoflager täcker endast återlämnande av varor om ett klagomål för skada på produkten har lämnats in inom 8 dagar och detta accepteras av Jydsk Stoflager.

B. Om produkten inte är skadad eller på annat sätt defekt, finns det ingen tillämplig ångerrätt och varorna kan inte returneras, om inte annat avtalats i det förestående fallet.

10. PRODUKTANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Jydsk Stoflager kommer att ansvara för skador och skador till följd av hanteringen av produkten genom Jydsk Stoflager. Oaktat det föregående, är Jydsk Stoflager inte ansvarig för någon direkt eller indirekt förlust av företagets förluster, förlorad ekonomisk vinst, förlust av goodwill, eller andra följdskador, inklusive förlusten av tredje part.

0
    0
    Dina varor
    Korgen är tomTillbaka till butiken
      Calculate Shipping